Røllike

Almindelig Røllike er en staude med en stiv, opret vækstform. Stænglen er sej og lidt håret. Bladene er lancetformede og 2-3 gange fjersnitdelte. Blomstringen sker juli – september.

Blomsterne sidder i en tæt halvskærm, hvor småkurvene er 3-4 mm brede med 4-5 hvide randblomster. Planten producerer mængder af spiredygtige frø hvert år. En sjældnere form findes i en lyserød variant.

Rodnettet består af krybende jordstængler og talrige trævlerødder. Planten indeholder stoffer, som virker sveddrivende, blodtryksænkende, betændelseshæmmende, febernedsættende, og stimulerende på fordøjelsen. Herudover virker indholdet beroligende og vanddrivende.

Planten findes på tør eller fugtig næringsrig sand- eller humusbund, dvs. næsten overalt: på enge, græsplæner, vejkanter,overdrev, strandenge osv.

En snapsedoktor er en flaske, hvor proppen er udformet som et glas. Meget snedig indretning som sikrer hurtig lindring og helbredelse.