Perikon

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum) er en løvfældende staude eller halvbusk med en opret, stiv vækst. Bladene er modsatte og helrandede med talrige små, sorte prikker (kirtler). Blomsterne sidder i endestillede kvaste, og de er smørgule og 5-tallige. Hele planten dufter kraftigt af perikon, når man rører ved den.

Ikke-synlige træk:
Rodenettet er kraftigt og dybtgående. Planten indeholder stoffer, der virker depressionsdæmpende.

Størrelse:
0,50 x 0,25 m (50 x 5 cm/år).

Hjemsted:
Planten findes vildtvoksende overalt i Danmark. Den hører hjemme på tør og mager bund, hvor den klarer sig fint i konkurrencen med græsser og andre kraftige stauder.

En snapsedoktor er en flaske, hvor proppen er udformet som et glas. Meget snedig indretning som sikrer hurtig lindring og helbredelse.