Pebertræ

  

Pebertræet stammer fra Alperne, Ap­penninerne og Pyrenæerne, men findes også vildtvoksende i Norge og Sverige. Krydderiet peber får man af frøene fra den tropiske planteslægt Piper, og man skal ikke forsøge sig med pebertræets smukke, lakrøde bær, der er stærkt giftige. Pebertræet er en ret lav, løvfæl­dende busk, hvis særlige værdi som haveplante ligger i, at de røde eller lillarøde. duftende blomster fremkom­mer i mange små knipper langs alle grenene allerede i marts-april, endnu før de lancetformede blade viser sig. Der findes en varietet med hvide blom­ster.

De skarlagenrøde frugter hos pebertræ ser tillokkende ud, men de er dødelig giftige! Plant derfor aldrig pebertræer i haver, hvor der færdes små børn, som let lader sig lokke af de smukke bær.

En snapsedoktor er en flaske, hvor proppen er udformet som et glas. Meget snedig indretning som sikrer hurtig lindring og helbredelse.