Gifttyde

  

Rodsystemet består af en tyk, roeformet rodstok, der indvendig er delt i flere rum med tværskillevægge, der gør den let genkendelig. Gifttyde vokser hist og her ved bredden af søer og åer. Den regnes for vores farligste giftplante. Hele planten og navnlig dens frugter har en næsten selleriagtig lugt og persilleagtig smag på grund af indhold af æterisk olie – et forhold, der øger faren for skæbnesvangre fejltagelser. Rodstokkens sødlige smag har givet anledning til forveksling med selleri- eller persillerod.
Græssende kvæg bliver af og til forgiftet af planten, der også er meget farlig i hø, da giftstoffet ikke sønderdeles ved tørringen. Giftvirkningen beror væsentlig på indholdet af cicutoksin, der er en typisk krampegift.
Symptomerne ytrer sig ved brænden i munden, opkastning, heftige mavesmerter, uudslukkelig tørst, epileptisk krampe, søvnighed, følelse af beruselse, pupiludvidelse, hjertebanken, svimmelhed, afmagt, betændelse i mave og indvolde, lammelse af tungen, hostende åndedræt, konvulsion og sluttelig død ved åndedrætslammelse.
Forgiftningens prognose er meget slet. Ca. halvdelen af alle gifttyde-forgiftninger har dødelig udgang. På en botanisk ekskursion stak en af deltagerne en overskåret rodknold i munden og tog den hurtigt ud igen. På hjemvejen blev han lammet og måtte hjælpes hjem, hvor han kom sig efter ca. 1 døgn. Gifttyden skal man bestemt ikke lege med.

En snapsedoktor er en flaske, hvor proppen er udformet som et glas. Meget snedig indretning som sikrer hurtig lindring og helbredelse.