Andres favoritter

Man skal aldrig holde sig for god til ikke at anbefale andres favoritter. Også de må have stået grueligt meget igennem, må have budt på så meget udrikkeligt sprøjt i deres søgning efter anerkendelse, førend de er nået til den erkendelse, at ikke alt egner sig til formålet – uanset hvad formålet er.

For mit eget vedkommende var jeg så heldig at komme i kløerne på en rigtig amatør, der udviklede den ene dram efter den anden på forskellige urter. Det var så relativt let at beslutte, hvilke det i hvert fald ikke skulle være. Så gik der en del år med ølbrygning i Haandbryggerlauget af 1970, og efter at have slæbt jeg ved ikke hvor mange ølankre hjem, var tørsten en dag slukket med håndbrygget øl. Tiden var kommet for at kaste interessetimerne på noget andet og mindre tungt. Og det blev så kryddersnaps i almindelighed, og porse i særdeleshed.

Andre har deres favoritter, og dem jeg støder på, vil jeg publicere her under dette punkt. Selvfølgelig med accept fra og reference til ophavsmand.

En snapsedoktor er en flaske, hvor proppen er udformet som et glas. Meget snedig indretning som sikrer hurtig lindring og helbredelse.